ueue

Cyfrowa Gmina – nowe możliwości dofinansowania cyfryzacji w JST od 100 tys - 2 mln zł.

6 min. czytania

Już 18 października 2021r. zostanie uruchomiony pierwszy, z czterech naborów wniosków do Programu „Cyfrowa Gmina realizowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Konkursy te skierowane są do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich) i mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa JST. Samorządy w ramach konkursu mogą otrzymać do 100% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, przy czym minimalna wysokość grantu to 100 000 PLN, a maksymalna to 2 000 000 PLN. Końcowa data realizacji projektów przez samorządy w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” to 30.09.2023 r

Możliwy do uzyskania przez daną Gminę poziom dofinansowania zostanie wskazany dla każdej gminy z chwilą uruchomienia naboru, zgodnie z opublikowanym wzorem, w zależności od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy i wskaźnika dla kraju. Ma to na celu, jak zapewnia Sekretarz stanu ds. cyfryzacji – Pan Janusz Cieszyński - proporcjonalne podzielenie środków finansowych, pomiędzy wszystkie jednostki samorządowe, z większym wsparciem skierowanym do tych mniej zamożnych. W sumie na realizację Programu Cyfrowa Gmina przeznaczona została kwota 1 mld PLN.

Oblicz maksymalną kwotę dotacji w programie "Cyfrowa Gmina" w kalkulatorze
(po kliknięciu w link zostanie otwarta nowa strona)

„Dzięki temu, że środki na ten program pochodzą z inicjatywy unijnej ReactUE stanowiącej reakcję na pandemię COVID-19, to kwalifikowalność inwestycji w ramach programu liczy się od momentu wybuchu pandemii, czyli od 1 lutego 2020 roku.To oznacza, że samorządy wnioskując o wsparcie mogą ubiegać się również o refinansowanie wydatków poniesionych w zeszłym roku”Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Środki finansowe będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.
 • Zakup sprzętu IT dla:
 • szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
 • domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych – minimum 30% środków z grantu.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:


Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych

 • środki trwałe oraz sprzęt informatyczny[1] niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców np. strony www oraz BIP w tym:
 • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem, firewalle, routery i inny sprzęt sieciowy w celu poprawy cyberbezpieczeństwo

Wartości niematerialne i prawne

Oprogramowanie biurowe:

 • oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),
 • oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców.
 • licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,
 • oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.
 • Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 Usługi zewnętrzne 

usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST – wydatek obligatoryjny,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu

 Pozostałe usługi:

 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
 •  usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

Każda runda naboru wniosków będzie trwała 30 dni, przy czym Gminy dopiero w dniu rozpoczęcia się naboru (zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku), będą mogły sprawdzić czy są uprawnione w tej rundzie do złożenia wniosku o grant.

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych (GWG), zamieszczonego na stronie http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/ (po kliknięciu w link zostanie otwarta nowa strona).

W celu skutecznego aplikowania o środki w ramach konkursu należy zapoznać się z dokumentacją projektową, a także dokonać gruntownej oceny zapotrzebowania Gminy, w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu, w tym w szczególności ze względu na zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Powyższe usługi doradcze, są możliwe do uzyskania wsparcia w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” do 5% wartości przyznanego grantu.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalno-merytorycznej, przez Komisję Przyznającą Granty w oparciu o kryteria wyboru projektów grantowych, zgodnie z dokumentacją konkursową. Ocena ta trwa 30 dni od daty zakończenia naboru. Wyniki oceny formalno-merytorycznej zostaną opublikowane na Stronie internetowej Operatora/ Grantobiorcy, a informacja o zakończeniu oceny zostanie wysłana przez GWG do Wnioskodawców.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli jednocześnie:

 • spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów;
 • wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Po uzyskaniu informacji o przyznaniu Grantu, Gmina musi dostarczyć niezbędne dokumenty do  zawarcia w formie elektronicznej Umowy o powierzenie Grantu. Środki z grantu zostaną wypłacone w terminie 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy. Po zakończeniu projektu, samorząd jest zobowiązany złożyć za pomocą GWG wniosek rozliczający z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników, a także należy przekazać dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków. Wniosek rozliczający jest weryfikowany w terminie 60 dni, licząc od dnia jego złożenia.

Gmina otrzymująca Grant zobowiązuje się do utrzymania efektów projektu przez okres minimum 2 lat od dnia jego zakończenia.

Więcej informacji na temat Programu „Cyfrowa Gmina” jest dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina  (po kliknięciu w link,  zostanie otwarta nowa strona)

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku Cyfrowa Gmina, gdzie dzielimy się wiedzą i informacjami na temat projektu "Cyfrowa Gmina".
Zapraszamy do dołączenia https://www.facebook.com/groups/398472985052294/

[1] Pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki.

Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej