ueue

Portale nowej generacji
2ClickPortal CLOUD

Tworzymy profesjonalne portale zgodne z WCAG 2.1 oparte o kompletną i nowoczesną platformę 2ClickPortal dostępną w formie wynajmu oprogramowania (dedykowany SaaS) z pełnym wsparciem technicznym, bezterminową aktualizacją, dostarczane jako usługa w ramach niskiej opłaty miesięcznej.


Unikalne rozwiązanie przygotowane w technologii PWA (Progressive Web App) dedykowane dla miast, gmin, powiatów, jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych

Najnowsze realizacje
Portal miejski
Szklarska Poręba
Portal miejski
Gorzów Wielkopolski
Portal gminny
Błonie
Portal powiatowy
Sandomierz
Portal miejsko-gminny
Nowa Słupia
Portal instytucji kultury
Wałeckie Centrum Kultury
Miejski ośrodek sportu i rekreacji
MOSIR Sopot

2CLICKPORTAL CLOUD
Dostarczany jako dedykowany SAAS

2ClickPortal Cloud to rozwiązanie nr 1 w Polsce
To usługa z bezterminową gwarancją aktualizacji, rozwoju i opieki technicznej

2ClickPortal Cloud to pierwsze w Polsce rozwiązanie łączące w sobie responsywny Portal lub BIP jednostki publicznej, z cechami aplikacji mobilnej, oparte o innowacyjną technologię (PWA) Progressive Web App.

To też pierwsze rozwiązanie Portalu lub BIP dla administracji w tej technologii, dostarczane jako usługa abonamentowa (SaaS) wraz ze stałym wsparciem technicznym i codzienną aktualizacją, bez konieczności ponoszenia kosztów aktywacji, opracowania i wdrożenia.

Intuicyjny CMS
niska opłata abonamentowa
E-MAIL Marketing system
ciągła aktualizacja
BIP RWD I PWA
Portal jako usługa w modelu SAAS
Portal RWD i PWA
Zgodny z WCAG 2.1
System web push
Bezpłatna aktywacja
2ClickPortal Cloud

Wiele rozwiązań i możliwości
jeden system dostępny w ramach usługi

Usługa 2ClickPortal Cloud zawiera wszystkie niezbędne moduły i funkcjonalności umożliwiające sprawną realizację komunikacji i działań z zakresu publikacji, promocji i zarządzania informacjami. Ponadto uwzględnia stałe aktualizacje i rozwój o kolejne komponenty.

Moduł
aktualności

Moduł aktualności pełni kluczową rolę w portalu informacyjnym jednostki. Jego szerokie spektrum funkcjonalności pozwala na szybkie i intuicyjne dodawanie nowych treści, zdjęć i wideo, galerii tematycznych, ich publikację oraz szeroką promocję w ramach portalu poprzez: skróty aktualności, czyli "zajawki" z miniaturą zdjęcia; ruchomy pasek informacyjny; slider aktualności, czyli wybrane informacje w formie rotujących się zdjęć; kalendarium wydarzeń; kanał RSS; newsletter; social media - udostępnianie treści na portalach społecznościowych.

Kalendarz
wydarzeń

Strefa portalu prezentująca kalendarium wydarzeń, umożliwiająca łatwe i atrakcyjne przedstawienie informacji o obecnych i planowanych wydarzeniach, imprezach oraz uroczystościach.

Wydarzenia zawarte w kalendarzu mogą prowadzić do pełnych treści aktualności, grafików imprez czy plakatów informacyjnych poprzez integrację z innymi modułami informacyjnymi portalu.

Spersonalizowany
newsletter

Intuicyjny i zaawansowany moduł komunikacji marketingowej z subskrybentami. Umożliwia zapisywanie się subskrybentów na wcześniej zdefiniowane listy wysyłkowe np. aktualności, wydarzenia, ostrzeżenia. Pozwala na generowanie newsletterów w oparciu o dedykowane szablony lub samodzielną kreację indywidualnych newsletterów oraz planowanie ich wysyłki w czasie. Ponadto system do e-mail marketingu umożliwia segmentację oraz wysyłkę do określonej grupy odbiorców, a po przeprowadzonej kampanii raportuje jej skuteczność w zakresie liczby wyświetleń, czy kliknięć.

Zastosowanie wewnętrznego systemu do e-mail marketingu, usprawnia proces przygotowania i wysyłki newslettera, skracając czas całego procesu do kilku, kilkunastu minut.

Nowoczesne
galerie

Moduł zarządzania galeriami umożliwia tworzenie dowolnej liczby galerii tematycznych oraz grupowe dodawanie zdjęć za pomocą jednego kliknięcia (drag&drop). Zdjęcia prezentowane są w postaci zbioru automatycznie wygenerowanych miniaturek, z opcją ich powiększenia. Dodatkowo moduł umożliwia kadrowanie fotografii, ich kompresję, pozycjonowanie kolejności, dodawanie nazw i opisów alternatywnych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0.

Moduł ten zintegrowany jest z takimi modułami jak: aktualności, kalendarium, CMS, slider news.

System
banerowy

Moduł umożliwiający dodawanie i zarządzanie banerami oraz ich publikację w określonych strefach, w obrębie portalu. System umożliwia definiowanie czasu ekspozycji, rozmiarów, lokalizacji oraz pozycji w portalu. Banery mogą mieć charakter informacyjny (bez odnośnika) lub być odnośnikiem do innej strony w ramach portalu lub poza nim. Baner może mieć postać pliku graficznego (JPG, GIF, PNG) lub filmu.

Dodatkowo w portalu zaimplementowany został moduł umożliwiający tworzenie dedykowanych pop-upów informujących o nadchodzących wydarzeniach lub o ważnych zdarzeniach.

Responsive
Web Design

Technologia Responsive Web Design (RWD), w której tworzymy portale, pozwala na dostosowywanie się wyświetlanych stron, tak aby ich wygląd i układ adaptowały się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki w zależności od urządzenia, na którym są wyświetlane np. desktop, smartfon, tablet.

Dzięki RWD, portal dostępny jest na każdym urządzeniu, niezależnie od modelu urządzenia czy wielkości ekranu, spełnia wymogi Programu Dostępność Plus, ponadto jest przyjazny dla wyszukiwarki Google.

Wersje
językowe

Mając na uwadze, że komunikacja samorządów nie powinna utrudniać dostępu do informacji osobom obcojęzycznym, 2ClickPortal Cloud umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby wersji językowych portalu. System został zintegrowany z automatycznym mechanizmem tłumaczeń Google Translate. Posiada również możliwość tworzenia i publikacji profesjonalnych tłumaczeń językowych, pełnej lub wybranej zawartości portalu, takich jak inwestycje, turystyka, czy dostęp do spraw urzędowych.

Katalog firm
i instytucji

Moduł katalogu umożliwia użytkownikowi tworzenie wizytówek lokalnych podmiotów poprzez formularz dostępny na portalu, w którym podaje on informacje i dane na temat podmiotu, przypisuje do zdefiniowanych kategorii i branż. Administrator portalu zatwierdza wpis, który automatycznie pojawia się w katalogu. Moduł wspiera promocję lokalnych firm i jednostek, umożliwia łatwe dotarcie użytkownikom do lokalnych usług.

Standard
WCAG 2.1

2ClickPortal Cloud został dostosowany do obsługi przez użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi, w tym osób starszych.

System pozwala spełnić wszelkie wymogi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, dotyczących dostępności treści stron WWW dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych.

SocialMedia
i Web 2.0

Wdrożone funkcjonalności Web 2.0 umożliwiają interakcję użytkowników z serwisem, tym samym angażując ich do wyrażania opinii czy współtworzenia treści portalu. W ramach narzędzi umożliwiających interakcję użytkowników z serwisem, 2ClickPortal udostępnia moderowane moduły jak: sonda, ankieta, katalog firm, "zadaj pytanie", komentarze oraz ogłoszenia.

Zaimplementowane mechanizmy portalu umożliwiają też bezpośrednie udostępnianie treści w social media.

Intuicyjny system
zarządzania treścią

2ClickPortal Cloud wyposażony jest w intuicyjny panel adminitracyjny. Administrator jak i redaktorzy, zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami i podziałem na role, z jego poziomu mają dostęp do pełnej edycji treści, dokumentów, multimediów, statystyk, wyników sond, ankiet, oraz dodawania i moderacji treści. Tworzenie i formatowanie treści oraz dodawanie dokumentów i multimediów wspomaga intuicyjny edytor WYSIWYG oraz mechanizm drag&drop, funkcjonujący na zasadzie "chwyć i upuść".

System CMS automatycznie generuje aktualną mapę serwisu, przyjazne linki, mikrodane oraz ścieżki nawigacyjne breadcrumbs. Ponadto udostępnia informacje o aktualnej dacie, imieninach i pogodzie w regionie.

Nowoczesna
grafika portalu

Dział kreacji 2ClickPortal Cloud to zespół projektantów, który dba, aby grafika portalu była zgodna z najnowszymi trendami, nowoczesna i funkcjonalna oraz uwzględniała wszelkie zasady i dobre praktyki użyteczności. Projekty makiet oraz layoutów portalu powstają w ramach warsztatowego procesu projektowego 2Click Thinking Design. Dzięki metodologii 2Click Thinking Design, w której kulminacyjnym momentem są wspólne warsztaty projektowe, etap kreacji funkcjonalnej i graficznej przebiega niezwykle sprawnie i kończy się znacznie szybciej niż w klasycznym podejściu grafik <-> projekt <-> klient.

Konstrukcja portalu i jego elementów graficznych przewiduje możliwość aktywacji, wcześniej przygotowanego motywu okolicznościowego np. motyw żałobny czy świąteczny portalu.

30 unikalnych modułów
dostępnych w ramach usługi 2clickportal Cloud

Integracja z google translate
slider aktualności
moduł newsletter
moduł na skróty
moduł slider wizerunkowy
moduł ogłoszenia
dedykowane wersje językowe
ruchomy pasek informacyjny
e-mail marketing system
moduł polecamy
kanał rss
integracje z social media
kalendarz wydarzeń
moduł galerie
katalog firm i instytucji
kalendarz / imieniny / pogoda
moduł aktualności
slider plakatów
system banerowy
moduł sonda
moduł wyszukiwarki
menu dynamiczne
moduł dodawania zdjęć drag&drop
moduł zadaj pytanie
moduł jednostka w liczbach
formularz kontaktowy
moduł kadrowania zdjęć
moduł popup
powiadomienia web push
integracja z walidatorem wcag

Wkrótce dostępne

wsparcie ftp dla dużych plików
zaawansowany system uprawnień
menu obrazkowe
moduł SEO
szablony dla treści

Każdego dnia dołącza do nas kolejna jednostka.
usługę 2ClickPortal Cloud wdrożyliśmy

już w ponad 900 instytucjach

Portal informacyjny

Portal miasta Sochaczew został zrealizowany w oparciu o rozwiązanie 2ClickPortal Cloud, które zawiera wszystkie niezbędne moduły i funkcjonalności umożliwiające sprawną realizację komunikacji i działań z zakresu publikacji, promocji i zarządzania informacjami w samorządzie.

Uspójnienie wszystkich stron w Gminie.

Wybierając Multiportal wiedzieliśmy, że nie będzie to tylko nowa strona dla urzędu, ale również dla wszystkich jednostek. Głównie chodziło o uspójnienie wszystkich stron w gminie, tak aby mieszkańcom łatwo było się po nich poruszać. Układ strony jest przejrzysty, dla każdej jednostki wygląda tak samo jak portal główny, a o to właśnie chodzi w multiportalach. Dzięki wspólnemu panelowi administracyjnemu wszystkie zmiany można wprowadzać bezproblemowo w jednym miejscu. 

JACEK Wodziński
Kierownik Referatu Informatyki

Portal fundacji

Portal Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju to nowoczesny kanał informacyjny i wizerunkowy nastawiony na komunikację z osobami z niepełnosprawnościami. Portal posiada wszystkie moduły umożliwiające skuteczne działania promocyjne fundacji oraz jest zgodny z WCAG 2.1

Stabilność i prostota – te dwie cechy cenimy sobie najbardziej.

Ważnym aspektem dla nas była dostępność i zgodność z WCAG, a 2ClickPortal zapewnił nam to wszystko. Kontakt jest podstawą, szczególnie w naszej branży, ponieważ nasze działania opierają się na niesieniu pomocy innym. Potrzebujemy przy tym takich partnerów, jakim jest zespół 2ClickPortal, którzy będą reagować na nasze specyficzne potrzeby i oczekiwania.

Ziemowit Gila
Prezes Fundacji

Portal samorządowy

Serwis Gminy Ińsko ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, która umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji

Państwa rozwiązanie spełniało nasze wszystkie oczekiwania.

Postanowiliśmy skorzystać z oferty 2ClickPortal Cloud, żeby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenia podczas korzystania ze strony. Chcieliśmy również, aby strona była dostosowana do standardów WCAG 2.1. Przewagą, jaką otrzymaliśmy,  jest funkcjonalność. Ważne było, aby strona była jasna, czytelna i dostosowana do urządzeń mobilnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się funkcja szybkich powiadomień. Aktualnie mamy wielu użytkowników, którzy z niej korzystają.

Michał Kupczyński

Zastępca BurmistrzaPortal samorządowy

Portal miasta Drawsko Pomorskie ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, która umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji.

Intuicyjność rozwiązania była kluczowa.

Kluczowym determinantem wyboru rozwiązania był maksymalnie użyteczny i prosty w obsłudze panel administracyjny, w którym na co dzień pracują redaktorzy z naszego urzędu. Panel 2ClickPortal posiada bardzo intuicyjne i przejrzyste menu, poprzez które mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności i stref naszego serwisu. Jego intuicyjność znacząco ułatwia nam codzienną pracę redakcyjno-administracyjną. Można powiedzieć, że wszystko, co istotne znajduje się zawsze pod ręką.

Marcin Łukasz

Kierownik Referatu Promocji i SportuPortal samorządowy

Serwis Gminy Wronki ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, które umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji.

Jest tak prosty i łatwy w obsłudze – wystarczą dwa kliknięcia i gotowe.

Zasłyszane przez nas opinie mieszkańców są bardzo pozytywne. Są mile zaskoczeni zmianą i odświeżeniem portalu. Sam projekt strony jest jasny i przejrzysty, jest w niej dużo światła. Portal wygląda nowocześnie i jest zgodny z naszą identyfikacją wizualną. Jestem bardzo zadowolona z panelu administracyjnego, który Państwo przygotowaliście. Cenię sobie jego intuicyjność oraz łatwość obsługi. 

Mirosława Rusinek

Inspektor ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych

Portal samorządowy

Serwis Miasta Szklarska Poręba ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, które umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji.

Nie było żadnych kontrargumentów — wybór był prosty!

Szukaliśmy szybkiego, a zarazem prostego do wdrożenia rozwiązania, które jest dedykowane dla JST i będzie spełniało warunki dostępności plus. Musieliśmy z jednej strony ważyć wydatki na miarę 6-tysięcznej gminy, a z drugiej strony pokazywać jakbyśmy byli 400-tysięcznym miastem i Państwo właśnie to zrobili! Przewagą jest to, że mamy produkt z wyższej półki, w zamian za niską opłatę abonamentową.
Poziom współpracy z Państwem jest absolutnie bez 
zarzutu. 

Arkadiusz Lipin

inspektor ds. Promocji Miasta, Kultury i Kultury Fizycznej

Portal samorządowy
Gmina Szamotuły

Serwis Gminy Szamotuły ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, które umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji.

Postawiliśmy na nowoczesność, szybkość i dostępność!

Realizując nowy portal, myśleliśmy przede wszystkim o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Szamotulanie docenili nowoczesną, minimalistyczną, ale także dynamiczną formę naszego serwisu wpisującą się w działania promocyjne miasta. Zwracają też uwagę na bardzo szybkie działanie naszego portalu oraz łatwość dotarcia do poszukiwanej informacji.

Rafał Stachowiak

Kierownik Wydziału Promocji UMiG Szamotuły

Portal samorządowy
Miasta Gorzów wielkopolski

Portal miasta Gorzowa został zrealizowany w oparciu o rozwiązanie 2ClickPortal Cloud, który zawiera wszystkie niezbędne moduły i funkcjonalności umożliwiające sprawną realizację komunikacji i  działań z zakresu publikacji, promocji i zarządzania informacjami w samorządzie.

Podjęliśmy współpracę z zespołem 2ClickPortal, która właściwie była wzorowa.

Wszystkie warunki, na których nam najbardziej zależało zostały spełnione. Mieszkańcy docenili przejrzysty układ, trójpodział związany z tematyką na stronie, łatwy dostęp do informacji oraz użyteczną wyszukiwarkę, na których nam bardzo zależało.
Po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań: Mamy to! Mamy świetne narzędzie do komunikacji zarówno z mieszkańcami jak i z potencjalnymi turystami w Gorzowie.


MARTA LIBERKOWSKA

DYREKTOR WYDZIAŁU PROMOCJI I INFORMACJI

Portal samorządowy
Gminy Gryfice

Serwis Gminy Gryfice ma charakter promocyjno – informacyjny i jest zbudowany w oparciu o technologię Progressive Web App, które umożliwia automatyczne dostosowanie się zawartości portalu do ekranów urządzeń mobilnych, oraz działanie na nich jak w aplikacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru 2ClickPortal do kreacji nowego portalu.

Prace zostały wykonane z należytą starannością, a pracownicy wykazali się dużym  zaangażowaniem podczas tworzenia strony. Polecamy Zespół 2ClickPortal jako godnego partnera świadczącego usługi wdrożeniowe na bardzo wysokim poziomie.

Marzena Domaradzka

Zastępca Burmistrza

Portal jednostki samorządowej
Centrum kultury i Edukacji w Kwilczu

Witryna CKIE Kwilcz została zrealizowana w oparciu o usługę 2ClickPortal Cloud, która gwarantuje w ramach niskiego abonamentu codzienne aktualizacje, rozwój i wsparcie techniczne w trybie ciągłym.

Promujemy, edukujemy i inspirujemy do działania.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu oraz wspaniałej współpracy nad wdrożeniem nowego wizerunku naszego centrum.
Dziękujemy! 

MAGDALENA JABŁOŃska

DYREKTOR Centrum kultury i Edukacji w Kwilczu

Etapy wdrożenia portalu (14-21 DNI)

Klasyczne wdrożenie portalu dla JST trwa od 2 do 4 miesięcy.
2ClickPortal Cloud gwarantuje stworzenie portalu dla Twojej jednostki już w 14 dni.

Realizacja w 5 krokach
Wybór pakietu graficznego i podpisanie umowy
krok 01
Wybór pakietu graficznego i podpisanie umowy
Aktywacja usługi i przekazanie dostępu do Panelu Administracyjnego<br><span>(przeniesienie treści)</span>
krok 02
Aktywacja usługi i przekazanie dostępu do Panelu Administracyjnego
(przeniesienie treści)
Prezentacja projektu graficznego wraz z cyklem zmian
krok 03
Prezentacja projektu graficznego wraz z cyklem zmian
Akceptacja projektu i wdrożenie do portalu
krok 04
Akceptacja projektu i wdrożenie do portalu
Publikacja pod docelowym adresem i późniejsza stała aktualizacja
krok 05
Publikacja pod docelowym adresem i późniejsza stała aktualizacja

Transparentne plany 2ClickPortal Cloud
dla portali i bip

Niska opłata miesięczna oraz jednorazowy koszt opracowania i wdrożenia projektu.

2clickportal Cloud
W ramach abonamentu ponad 30 modułów, certyfikat SSL, ciągła aktualizacja, rozwój o nowe komponenty, dostosowanie do aktualnych wymogów, archiwizacja i nieograniczone wsparcie techniczne.
od 125
netto miesięcznie
zawartość pakietu
2clickportal Cloud grafika
W ramach jednorazowej opłaty, pakiet Start obejmuje opracowanie projektu w oparciu o wzorcowy layout WCAG 2.1, koncepcję układu portalu, dobór kolorystyki, przygotowanie indywidualnych grafik.
od 1499
netto jednorazowo
zawartość pakietu

Niska opłata miesięczna obejmująca aktywację, wdrożenie, utrzymanie oraz archiwizację obecnego BIP.

Biuletyn Informacji Publicznych
W ramach abonamentu pełen zestaw modułów BIP, certyfikat SSL, ciągła aktualizacja, rozwój o nowe komponenty, dostosowanie do aktualnych wymogów, archiwizacja i nieograniczone wsparcie techniczne.
od 249
netto miesięcznie
zawartość pakietu
Aktywacja i wdrożenie BIP
Wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej w  oparciu o wzorcowy layout WCAG 2.1.


0
 
wybierz pakiet

Skontaktuj się
z naszym działem handlowym

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, abyśmy omówili projekt dla Twojej jednostki?

Skontaktuj się z nami już teraz!

Marcin Markowiak
Marcin Markowiak
Account Manager
m: +48 600 965 307 e: m.markowiak@2clickportal.pl
Przemysław Fintz
Przemysław Fintz
Account manager
m: +48 516 194 600 e: p.fintz@2clickportal.pl
Robert Sikora
Robert Sikora
Account Manager
m: +48 513 408 150 e: r.sikora@2clickportal.pl

Pomoc techniczna 24/7

Dane adresowe

Siedziba
Trol InterMedia sp. z o.o.
ul. Poznańska 56
64-510 Wronki
NIP 787-208-00-02

Formularz kontaktowy

Chcesz zostać naszym partnerem
i polecać nasze rozwiązania?

  Zostań partnerem  

 

 

 

Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej