ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora

Cyfrowy Powiat – nowe możliwości dofinansowania cyfryzacji w JST od 100 tys – 350 tys zł

8 min. czytania

13 lipca 2022 r. został uruchomiony nabór wniosków do programu „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Konkursy skierowane są do powiatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu i mają na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Samorządy w ramach konkursu mogą otrzymać do 100% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, przy czym minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, a maksymalna to 350 000 zł. Końcowa data realizacji projektów przez samorządy w ramach Programu „Cyfrowy Powiat” to 30.10.2023 r.

Wskaźnik dofinansowania


Możliwy do uzyskania przez dany samorząd poziom dofinansowania zostanie określony zgodnie z metodologią opartą o „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2022 r.”, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, a także liczbę mieszkańców w danej jednostce. Kwota dofinansowania dla powiatu uzależniona jest od stosunku wskaźnika dla danego powiatu do wskaźnika oszacowanego dla kraju i wyliczana jest według wzoru opublikowanego w regulaminie.


W sumie na realizację Programu Cyfrowy Powiat przeznaczona została kwota 63 857 634 zł.

Oblicz maksymalną kwotę dotacji w programie "Cyfrowy Powiat" w kalkulatorze 

Środki finansowe będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy
 • Zakup sprzętu IT dla: szkół i placówek specjalnych
 • Edukacji cyfrowej dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, usługi edukacyjne w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:

Środki trwałe, wartości niematerialne, prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych:

 1. Środki trwałe oraz sprzęt informatyczny[1] niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, zdalnej obsługi mieszkańców np. strony www oraz BIP w tym:
 • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem,
 • doposażenie serwerowni oraz modernizacja/rozbudowa wewnętrznej sieci LAN

2. Wartości niematerialne i prawne:

 • Oprogramowanie biurowe:

§ oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),

§ oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców.

3. Licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,

4. Oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.

5. Kwalifikowalny jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Usługi zewnętrzne

usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST – wydatek obligatoryjny,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu

Pozostałe usługi:

 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
 • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.


Więcej informacji na temat programu „Cyfrowy Powiat” jest dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat 


Zapraszamy do wzięcia udziału w dedykowanym webinarze
Webinar “Cyfrowy Powiat” – dofinansowanie cyfryzacji powiatów do 350 tys zł. Jak przygotować się do złożenia wniosku?
Webinar odbędzie się 21 Lipca 2022 roku o godz. 10:00. Czas trwania ok. 1-1,5 godziny.

Rejestracja:

https://portalenowejgeneracji.clickmeeting.com/webinar-cyfrowy-powiat/register

Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej