ueue

Deklaracja dostępności - wymóg publikacji do końca marca.

5 min. czytania

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Dokument ten sporządza się według określonego przez Ministerstwo Cyfryzacji wzoru, osobno dla każdej strony WWW i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. Co ważne, wymóg publikacji dotyczy nawet stron WWW i aplikacji mobilnych, które nie spełniają standardu WCAG 2.1.


Uwaga!   

Za brak lub niekompletność deklaracji dostępności grozi nawet do 5000 zł kary.

Co zawiera deklaracja dostępności?

Właściciel strony WWW lub aplikacji mobilnej w dokumencie określić musi:

 • status zgodności z normą EN 301 549 V2.1.2. (czyli na poziomie WCAG 2.1. AA) - jeśli strona nie do końca jest zgodna z wytycznymi należy opisać niezgodności oraz wskazać wyłączenia tj. okresy przejściowe przewidziane ustawą np. w przypadku multimediów, następnie trzeba podać i opisać powody niezgodności, którymi mogą być np. kolizja przepisów, nieproporcjonalne obciążenie finansowe lub przewidziane prawem wyłączenie. W każdym z tych wypadków należy wskazać alternatywny sposób dostępu do treści.
 • metodę analizy dostępności i podać link do tego opisu. Może to być analiza własna wspomagana narzędziami automatycznymi (walidatorami), albo zlecony firmie zewnętrznej audyt oparty na analizie eksperckiej i testach z osobami z niepełnosprawnością. Najważniejsze, by w dokumencie znalazł się opis sposobu wykonanej analizy. Obowiązkowo należy podać datę ostatniego przeglądu. Jeśli był wykonany audyt zewnętrzny do dokumentu należy dołączyć raport z audytu oraz analizę na temat niedostępności spowodowanej nieproporcjonalnym obciążeniem finansowym.
 • dane kontaktowe do koordynatora dostępności w instytucji oraz jakie są procedury zgłaszania wniosków z żądaniem zapewnienia dostępności wraz z informacjami o postępowaniu odwoławczym przed sądem administracyjnym. W tym wypadku wzór podaje gotową formułę.
 • ponadto polskie prawo wymaga podania daty pierwszej publikacji oraz ostatniej znaczącej przebudowy strony internetowej która miałaby znaczenie dla dostępności.
 • zastosowanie skrótów klawiszowych.
 • link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdego roku, do 31 marca oraz po każdej dużej przebudowie strony internetowej deklarację trzeba zaktualizować. 

Co ważne, deklaracja nie zawiera tylko informacji o stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, ale też o instytucji publicznej, dostępie do tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o tym jak z niego korzystać, koordynatorze dostępności a także procedurach odwoławczych.

W deklaracji dostępności obligatoryjne jest wskazanie informacji o dostępności architektonicznej budynku (siedziby podmiotu publicznego) dla osób z niepełnosprawnościami.

Polski wzór dokładnie precyzuje, co powinien zawierać taki opis: 

 • opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, opis korytarzy, schodów i wind, dodatkowych dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
 • opis lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).

Ponadto w deklaracji można umieścić dodatkowe informacje, które nie są wymagane przez wytyczne, np:

 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo,
 • Do końca 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych,
 • Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy,
 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

I inne informacje, które mogą być użyteczne dla odbiorców w ramach dostępności cyfrowej.

Do pobrania:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok