ueue

Deklaracja dostępności - wymóg publikacji do końca marca.

5 min. czytania

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Dokument ten sporządza się według określonego przez Ministerstwo Cyfryzacji wzoru, osobno dla każdej strony WWW i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. Co ważne, wymóg publikacji dotyczy nawet stron WWW i aplikacji mobilnych, które nie spełniają standardu WCAG 2.1.


Uwaga!   

Za brak lub niekompletność deklaracji dostępności grozi nawet do 5000 zł kary.

Co zawiera deklaracja dostępności?

Właściciel strony WWW lub aplikacji mobilnej w dokumencie określić musi:

 • status zgodności z normą EN 301 549 V2.1.2. (czyli na poziomie WCAG 2.1. AA) - jeśli strona nie do końca jest zgodna z wytycznymi należy opisać niezgodności oraz wskazać wyłączenia tj. okresy przejściowe przewidziane ustawą np. w przypadku multimediów, następnie trzeba podać i opisać powody niezgodności, którymi mogą być np. kolizja przepisów, nieproporcjonalne obciążenie finansowe lub przewidziane prawem wyłączenie. W każdym z tych wypadków należy wskazać alternatywny sposób dostępu do treści.
 • metodę analizy dostępności i podać link do tego opisu. Może to być analiza własna wspomagana narzędziami automatycznymi (walidatorami), albo zlecony firmie zewnętrznej audyt oparty na analizie eksperckiej i testach z osobami z niepełnosprawnością. Najważniejsze, by w dokumencie znalazł się opis sposobu wykonanej analizy. Obowiązkowo należy podać datę ostatniego przeglądu. Jeśli był wykonany audyt zewnętrzny do dokumentu należy dołączyć raport z audytu oraz analizę na temat niedostępności spowodowanej nieproporcjonalnym obciążeniem finansowym.
 • dane kontaktowe do koordynatora dostępności w instytucji oraz jakie są procedury zgłaszania wniosków z żądaniem zapewnienia dostępności wraz z informacjami o postępowaniu odwoławczym przed sądem administracyjnym. W tym wypadku wzór podaje gotową formułę.
 • ponadto polskie prawo wymaga podania daty pierwszej publikacji oraz ostatniej znaczącej przebudowy strony internetowej która miałaby znaczenie dla dostępności.
 • zastosowanie skrótów klawiszowych.
 • link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdego roku, do 31 marca oraz po każdej dużej przebudowie strony internetowej deklarację trzeba zaktualizować. 

Co ważne, deklaracja nie zawiera tylko informacji o stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, ale też o instytucji publicznej, dostępie do tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o tym jak z niego korzystać, koordynatorze dostępności a także procedurach odwoławczych.

W deklaracji dostępności obligatoryjne jest wskazanie informacji o dostępności architektonicznej budynku (siedziby podmiotu publicznego) dla osób z niepełnosprawnościami.

Polski wzór dokładnie precyzuje, co powinien zawierać taki opis: 

 • opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, opis korytarzy, schodów i wind, dodatkowych dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
 • opis lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).

Ponadto w deklaracji można umieścić dodatkowe informacje, które nie są wymagane przez wytyczne, np:

 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo,
 • Do końca 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych,
 • Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy,
 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

I inne informacje, które mogą być użyteczne dla odbiorców w ramach dostępności cyfrowej.

Do pobrania:
Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej