ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora

Jak spełnić 3 krytyczne wymogi dla strony www, wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ?

5 min. czytania

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakłada na administrację publiczną, zapewnienie na stronie internetowej danej instytucji, informacji o zakresie jego działalności, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Do 31 marca 2021r. wyznaczeni przed instytucje publiczne Koordynatorzy dostępności zobowiązani są do spełnienia obowiązku zamieszczenia takiej informacji na stronie www.

Tekst odczytywany maszynowo 

Każda strona www, zgodna z zasadami WCAG 2.1 powinna być odczytywana przez czytnik ekranu. Czytnik, to inaczej oprogramowanie sczytujące tekst oraz opisy grafik na stronie www, które następnie są przedstawiane w postaci głosowej. Posługują się nimi zazwyczaj osoby niewidome i niedowidzące, które w ten sposób mogą swobodnie odsłuchiwać/przeglądać treści stron www.

Język migowy

Kolejnym wymogiem, zgodnie z zapisami ww. ustawy, jest umieszczenie na stronie www, informacji o zakresie działalności danej jednostki, które będzie przedstawiona w polskim języku migowym. Dla osób głuchych pisany język polski, jest de facto językiem obcym. Nie zawsze rozumieją one informacje przekazywane na piśmie. Dlatego niezbędne jest zapewnienie informacji o podstawowym zakresie działalności podmiotów publicznych w polskim języku migowym.

ETR- easy to read

Ostatnim wymogiem związanym z ww. obowiązkiem, jest zapewnienie na stronie www instytucji, komunikatu o zakresie działalności, w tzw. tekście łatwym do czytania i do rozumienia – ETR.

ETR – to skrót od pierwszych liter słów easy to read. Skrót jest obecnie stosowany na całym świecie wraz z opracowanym logotypem, przedstawiającym: głowę nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

Standard ETR powstał w celu realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.  Opracowała go organizacja Inclusion Europe będąca Europejskim Zrzeszeniem Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i ich Rodzin.

Dla kogo łatwy tekst

Z informacji przygotowanej w standardzie easy to read, skorzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby głuchonieme lub autystyczne, osoby dla których język polski nie jest językiem ojczystym oraz osoby starsze, osoby mające trudności w czytaniu, czy osoby, które preferują krótkie i jasne komunikaty, w prostym języku.

Standard przygotowywania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia stosuje się dla następujących rodzajów informacji:

- informacji pisanej (ulotki, broszury, raporty)

- informacji elektronicznej (strony www i nośniki CD/DVD)

- informacji audio (podcasty, audycje radiowe)

- informacji video ( filmy, reportaże)

W ramach obowiązku ustawowego, podmioty publiczne zobowiązane są do stworzenia informacji pisanej/elektronicznej, zgodnie ze standardem ETR, na który składa się ponad 20 zaleceń.

Poniżej przedstawiamy kilka z nich, które powinna posiadać odpowiednio przygotowana informacja o zakresie działalności:

- tekst podzielony na akapity ze śródtytułami,

- krótkie i znane wyrażenia, z użyciem prostej gramatyki

- krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów,

- proste, łatwe do zrozumienia wyrazy,

- uporządkowaną myśl/ideę łatwą do zrozumienia,

- tekst uzupełniony odpowiednimi grafikami, obrazującymi myśl z poszczególnych akapitów.

Uwaga !!! Informacja o zakresie działalności danego podmiotu, powinna być dostępna z każdego miejsca i z każdej podstrony danego serwisu www.


Jeśli uważasz, że idea multiportali powinna znaleźć zastosowanie też w Twojej Gminie, skontaktuj się z nami w celu przygotowania kalkulacji i oferty specjalnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok