ueue
Anita Żuber
Anita Żuber

Multiportale - Nowy trend na 2022 rok dla serwisów WWW JST.

7 min. czytania

Jednostki administracji publicznej stoją przed wyzwaniem ujednolicenia swoich portali, tak na poziomie treści, przepisów prawa, jak i użyteczności. Tak, aby użytkownik niezależnie od tego, w którym z portali gminy się porusza, otrzymał takie same doświadczenia oraz intuicyjnie dotarł do poszukiwanych informacji. Dotychczasowe zainteresowanie uspójnieniem komunikacji Gminy i jej jednostek, także w wymiarze wizerunkowym, wskazuje, że idea Multiportali w 2022 roku stanie się zauważalnym trendem.

Multiportale — przyszłość komunikacji  

Dotychczas portale WWW jednostek zależnych i podległych gminie funkcjonowały w różnych koncepcjach wizerunkowych oraz użytecznościowych. Efektem tego były portale należące organizacyjnie pod jedną jednostkę centralną, które w żaden sposób nie były ze sobą komunikacyjnie połączone. To przekładało się na brak spójności w zakresie doświadczeń użytkownika podczas korzystania z różnych serwisów WWW w gminie, a także brak możliwości automatycznej wymiany komunikatów czy aktualności pomiędzy nimi. 


Trend Multiportali polega na uspójnieniu komunikacyjnym i wizerunkowym Gminy oraz wszystkich jej jednostek obejmujące Dom kultury, MOSIR, OPS, Zakład komunalny, bibliotekę, muzeum oraz podległe szkoły i przedszkola.

Można wyodrębnić 3 główne filary idei multiportali bazujące na dostępności i spójności komunikacyjnej: 

  • Wizerunkowy - spójność  w aspekcie wizualnym, w ramach jednostek gminy,

  • Komunikacyjny - osiągany poprzez automatyczną lub moderowaną wymianę komunikatów pomiędzy jednostkami gminy,

  • w zakresie pozytywnych Doświadczeń Użytkownika niezależnie od odwiedzanego serwisu WWW w ramach jednostek podległych gminie.

Multiportale wynoszą komunikację w Gminie na wyższy poziom. Dzięki idei multiportalowości portal gminy oraz serwisy WWW jednostek stają się jednym organizmem wizerunkowo-komunikacyjnym.  Marcin Gnybek Senior UI/UX Designer

Automatyczna lub moderowana wymiana komunikatów

Dopełnieniem koncepcji Multiportali, a tym samym w pełni cyfrowej Gminy jest mechanizm wpisujący się w ideę automatycznej lub moderowanej wymiany komunikatów. Mechanizm ten umożliwia wymianę aktualności pomiędzy portalami WWW samorządu oraz jego jednostek. 

Jak działa mechanizm wymiany komunikatów w ramach multiportali?

Administrator jednostki nadrzędnej w panelu administratora, może wybrać z opublikowanych aktualności jednostek zależnych konkretne publikacje czy newsy i udostępnić je na portalu jednostki nadrzędnej. Podobny mechanizm działa w sytuacji odwrotnej, kiedy to jednostka podległa np. szkoła może udostępnić aktualność opublikowaną w portalu gminy. Dzięki temu mechanizmowi, komunikaty na portalach przenikają się, wzajemnie promując działalność jednostek, ale także jasno pokazują ich współzależność. Wymiana może odbywać się w sposób automatyczny lub moderowany. Istnieje możliwość dystrybucji wszystkich aktualności, albo tylko tych, które zostały odpowiednio oznaczone właściwym tagiem.

Posiadanie spójnego narzędzia do zarządzania portalami i BIP gminy oraz jej jednostek jest niewątpliwą, dodatkową zaletą multiportali opartych o rozwiązanie 2ClickPortal.

Wszystkie jednostki w jednym panelu 

Kolejną z funkcji wspierających Multiportalowość oferowaną przez 2ClickPortal jest profil administratora nadrzędnego w Gminie. Użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia administracyjne, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego ma możliwość płynnego przełączania się pomiędzy panelami poszczególnych jednostek. 

Wyznaczone osoby np. koordynatorzy dostępności lub osoby z działu promocji, posiadając rozszerzone prawa dostępu, mogą dokonywać operacji administracyjnych i redaktorskich. Tym samym mają wpływ na komunikację, dostępność czy aspekty techniczne w portalach jednostek podległych. 

Multiportal się opłaca

Co istotne dla budżetu Gmin, model multiportalowy pozwala na zaoszczędzenie nawet do 70% środków vs. indywidualne wdrożenie serwisów poszczególnych jednostek.

Jeśli uważasz, że idea multiportali powinna znaleźć zastosowanie też w Twojej Gminie, skontaktuj się z nami w celu przygotowania kalkulacji i oferty specjalnej.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok