ueue

Obowiązki, terminy i kary wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej.

5 min. czytania

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) na podmioty publiczne spadły nowe obowiązki. 

Prawo wymaga zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami, w taki sposób, aby wszyscy mieli możliwość dostępu do informacji zamieszczanych w internecie przez podmioty publiczne. Portale internetowe i aplikacje mobilne powinny być zbudowane w taki sposób, aby nie stwarzać żadnych barier dla osób z niepełnosprawnością, muszą być zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie minimum AA.

Obowiązujące terminy

Ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw tj. 23.05.2019 r. Ustawa rozdziela terminy dostosowania stron na dwie grupy:

  • Podmioty publiczne, których strony powstały po 23.09.2018 r., mają czas na zapewnienie ich dostępności do 23.09.2019 r., 
  • Podmioty publiczne, których strony www już istniały przed 23.09.2018 mają czas do 23.09.2020.

Ważne terminy z ustawy o dostępności WWW

Data

Działanie

2019-04-04

Uchwalenie ustawy

2019-05-23

Wejście w życie większości przepisów ustawy

2019-08-23

Ostateczny termin publikacji w BIP przez Ministerstwo Cyfryzacji szczegółów deklaracji dostępności

2019-09-23

Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały po 2018-09-23 
Obowiązek dostępności treści w intranecie i ekstranecie

2020-02-28

Przekazane przez GUS do Ministerstwa Cyfryzacji listy podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy

2020-03-31

Obowiązek sporządzenia Deklaracji dostępności na www

2020-04-30

Publikacja przez Ministerstwo Cyfryzacji  wykazu adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2020-09-23

  1. Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały przed 2018-09-23
  2. Obowiązek dostępności multimediów

1 stycznia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020

Pierwszy monitoring www

23 czerwca 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Pierwszy monitoring aplikacji

2021-12-23

Pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej 

2022-05-23

Ostateczny termin, kiedy moc traci KRI (max 36 m-cy)

2022

Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności  www

2023

Pierwsze kary za brak dostępności BIP i  www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych

2024

Pierwsze kary za brak dostępności aplikacji mobilnych


Kary

Niestety, oprócz obowiązków i wymaganych terminów ustawa wprowadza kary za nieuzasadnione i uporczywe łamanie zasad dostępności dla www i aplikacji do 10 tys zł, BIP i podstawowych elementów WWW oraz za brak deklaracji dostępności do 5 tys. zł. Ministerstwo Cyfryzacji nałoży karę na organizację, która: po 3 monitoringach ma nadal niedostępną stronę www lub aplikację, lub po 2 monitoringach nie udostępniła deklaracji dostępności lub deklaracja nie zawiera wszystkich wymaganych elementów.
Za “uporczywe” oznacza brak postępów dostępności www lub aplikacji mobilnej stwierdzone w trzech kolejnych monitoringach oraz potwierdzenie rosnącej liczby uzasadnionych skarg użytkowników na brak dostępności. Ministerstwo będzie monitorowało dostępność stron wg zamieszczonej wyżej tabeli, stąd będzie miało wiedzę o dostępności cyfrowej stron WWW i aplikacji i możliwość nałożenia kary. Następnie po przeprowadzonych monitoringach Ministerstwo Cyfryzacji prześle raporty wraz z wnioskami do Komisji Europejskiej.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok