ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora

Cyfrowy Powiat – nowe możliwości dofinansowania cyfryzacji w JST od 100 tys – 350 tys zł

8 min. czytania

13 lipca 2022 r. został uruchomiony nabór wniosków do programu „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Konkursy skierowane są do powiatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu i mają na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Samorządy w ramach konkursu mogą otrzymać do 100% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, przy czym minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, a maksymalna to 350 000 zł. Końcowa data realizacji projektów przez samorządy w ramach Programu „Cyfrowy Powiat” to 30.10.2023 r.

Wskaźnik dofinansowania


Możliwy do uzyskania przez dany samorząd poziom dofinansowania zostanie określony zgodnie z metodologią opartą o „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2022 r.”, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, a także liczbę mieszkańców w danej jednostce. Kwota dofinansowania dla powiatu uzależniona jest od stosunku wskaźnika dla danego powiatu do wskaźnika oszacowanego dla kraju i wyliczana jest według wzoru opublikowanego w regulaminie.


W sumie na realizację Programu Cyfrowy Powiat przeznaczona została kwota 63 857 634 zł.

Oblicz maksymalną kwotę dotacji w programie "Cyfrowy Powiat" w kalkulatorze 

Środki finansowe będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy
 • Zakup sprzętu IT dla: szkół i placówek specjalnych
 • Edukacji cyfrowej dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, usługi edukacyjne w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:

Środki trwałe, wartości niematerialne, prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych:

 1. Środki trwałe oraz sprzęt informatyczny[1] niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, zdalnej obsługi mieszkańców np. strony www oraz BIP w tym:
 • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem,
 • doposażenie serwerowni oraz modernizacja/rozbudowa wewnętrznej sieci LAN

2. Wartości niematerialne i prawne:

 • Oprogramowanie biurowe:

§ oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),

§ oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców.

3. Licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,

4. Oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.

5. Kwalifikowalny jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Usługi zewnętrzne

usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST – wydatek obligatoryjny,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu

Pozostałe usługi:

 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
 • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.


Więcej informacji na temat programu „Cyfrowy Powiat” jest dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat 


Zapraszamy do wzięcia udziału w dedykowanym webinarze
Webinar “Cyfrowy Powiat” – dofinansowanie cyfryzacji powiatów do 350 tys zł. Jak przygotować się do złożenia wniosku?
Webinar odbędzie się 21 Lipca 2022 roku o godz. 10:00. Czas trwania ok. 1-1,5 godziny.

Rejestracja:

https://portalenowejgeneracji.clickmeeting.com/webinar-cyfrowy-powiat/register

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok