ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora
14 / 06 / 2021

Z czego powinien składać się portal miejski lub samorządowy? Cechy nowoczesnego serwisu

7 min. czytania

Nowoczesny serwis internetowy jest swoistą wirtualną wizytówką jednostek samorządowych. Dedykowany mieszkańcom, inwestorom, turystom portal jest pierwszym punktem kontaktu z miastem i lokalnym samorządem, dlatego ważne jest, aby jego układ był czytelny, intuicyjny i umożliwiał znalezienie kluczowych informacji.

Dlaczego tylko portal w modelu Saas gwarantuje zgodność technologiczną i prawną?

Celem wyjaśnienia znaczenia działania modelu Saas (chmury) dla sektora publicznego należy spojrzeć na niego z dwóch perspektyw. Po pierwsze, z punktu widzenia pojedynczej jednostki, liczą się: poziom informatyzacji zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i w formie świadczenia e-usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Po drugie kwoty, jakie na ten cel można przeznaczyć z lokalnego budżetu.

To spojrzenie jest naturalne dla kierującego jednostką (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka, wojewody). Drugi punkt widzenia obejmuje całość sektora publicznego. Wówczas liczy się najsłabsze ogniwo – najbiedniejsza gmina w kraju oraz łączne nakłady na informatyzację całego sektora publicznego, w tym całej administracji publicznej, bez podziału na rządową i samorządową. Patrząc z tej perspektywy dzięki rozwiązaniu w chmurze, nie naruszając interesów najzamożniejszych jednostek sektora publicznego można podnieść poziom słabszych w zakresie obsługi informatycznej i e-usług.

Różnice między SaaSem a klasycznym modelem wdrożenia

W tradycyjnej sprzedaży oprogramowania, klient wykupuje licencję, a następnie instaluje oprogramowanie na swoim komputerze. W oferowanym przez nas rozwiązaniu 2ClickPortal Cloud całość aplikacji i danych przechowywana jest zewnętrznie, a użytkownicy mają do niej dostęp poprzez Internet. Na komputerze użytkowników nie jest instalowane żadne oprogramowanie. Użytkownik nie może też wprowadzać w samej aplikacji zmian – korzysta z gotowego produktu. W modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) użytkownik ma do dyspozycji potężne narzędzie, chociaż go nie kupuje. W zamian za opłatę abonamentową otrzymuje od Nas jedynie login i hasło, dzięki którym, po wejściu na odpowiednią stronę internetową  może w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności oprogramowania. Oznacza to, że wielu użytkowników np. interesariuszy urzędów pochodzących od różnych klientów np. urzędów gminnych rozsianych po całym kraju, korzysta z jednego narzędziaj. Klient nie kontroluje i nie zarządza infrastrukturą chmury ani nawet używaną przez siebie aplikacją informatyczną, ale kontroluje metadane, dostosowując tę aplikację do własnych, indywidualnych potrzeb.

Oferowane rozwiązanie 2ClickPortalCloud udostępniane w modelu SaaS poza znaczną redukcją kosztów budżetowych związanych z utrzymaniem serwisu gwarantuje ponadto najwyższy poziom użyteczności, uwzględniający najnowsze trendy projektowe, technologiczne oraz prawne.- Account Manager 2ClickPortal, Marcin Markowiak

Bezpieczeństwo danych

 Zaawansowane bezpieczeństwo jest fundamentem naszych działań zarówno w sferze cyfrowych zabezpieczeń, procedur działania, jak i fizycznego bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych. Takie podejście stosujemy w całym łańcuchu dostarczania rozwiązań chmurowych, w ścisłej współpracy z globalnymi i krajowymi partnerami takimi jak Beyond.pl Data Center w Poznaniu.

Beyond jest jedynym centrum danych w Unii Europejskiej z certyfikatem Rated 4 wg ANSI/TIA-942 potwierdzający najwyższy standard bezpieczeństwa we wszystkich czterech obszarach: architektury, mechaniki, zasilania i telekomunikacji. Posiada najwyższy standard ochrony danych i wbudowane procesy kontroli zabezpieczeń potwierdzone certyfikatami branżowymi. Korzystając z naszych usług możesz osiągać oszczędności i skalowalność, zachowując przy tym trwałe bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami.

Co oznaczają Certyfikacje, spełnione Normy i Standardy?

To przede wszystkim bezpieczeństwo danych, ciągły rozwój i ulepszanie rozwiązań, dostosowanie się do nowych i dynamicznie zmieniających się wymogów i zasad.

Każda certyfikacja, norma czy standard oferuje liczne korzyści w różnych obszarach, są to m.in.:

spełnienie norm prawnych i środowiskowych w danym obszarze, zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury, dostosowanie do aktualnych trendów i wyzwań, sprawdzone i dedykowane rozwiązania.

Dlaczego koordynator dostępności powinien rekomendować portal jako usługę?

Zadaniem koordynatora dostępności jest wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, tak by ułatwić im dostęp do usług świadczonych przez urząd,  przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz dostępności urzędu, a także systematyczne sprawdzanie działalności urzędu pod kątem dostępności. 

Portale nowej generacji oferowane administracji publicznej  w modelu chmurowym  jako usługa gwarantują spełnienie wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Strony www wykonane w technologii SaaS są objęte gwarancją ciągłej bezpłatnej aktualizacji do zmieniającego się prawa. Koordynator dostępności może zatem określić status pod względem zgodności z ustawą oraz dokonać audytu w oparciu o dostępne walidatory wypełniając deklarację dostępności dla jednostki którą reprezentuje.

Zakup portalu w formie wynajmu daje pewność, że:

●  strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

●  Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok