ueue

Projekt UE

O projekcie: Nazwa projektu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Trol InterMedia sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej Platformy eGmina.”

Dofinansowanie: Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Trol InterMedia sp. z o.o. ,
poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej Platformy do Automatycznego Generowania ePortali.

Celem szczegółówym projektu jest wzrost zdolności rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego nowego i ulepszonego produktu, a także
inwestycje w zakup wartości niematerialnych i prawnych i sprzętu komputerowego oraz uzyskanie nowej przestrzeni biurowej poprzez nadbudowę
kondygnacji na siedzibie firmy.

Planowanym efektem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowej przestrzeni biurowej dla pracowników Trol InterMedia sp. z o.o., zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w celu wytworzenia i wdrożenia do oferty nowego produktu/usługi Portalu WWW oraz ulepszonego produktu/usługi BIP. 

W ramach projektu powstały nowoczesne i innowacyjne usługi skierowane dla administracji publicznej pod nazwą 2ClickPortal - www.2clickportal.pl

Wartość projektu:        1 590 451,50 
Wkład Funduszy UE:      581 872,50

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok